Начална страница

Уважаеми бъдещи участници

в най-старата литературна надпревара за академичната общност в България, дойде времето за 46-ия по ред Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев“.

На 17 май Ви очакваме, за да съпреживеем радостта от литературата и изкуството. Нека на 17, 18 и 19 май да сме заедно в пропития от духа на Възраждането Шумен.

Неповторимата атмосфера на живото общуване, литературните четения пред публика, майсторските класове сред красивата природа на Шумен и околностите, трябва задължително да се изживеят и съпреживеят.

Литературата е споделено изживяване!

Заедно пишем историята на нашия университет и нашия студентски литературен конкурс.

Заповядайте за регистрация на https://litkonkurs.shu.bg/registraciya/.

Бъдете здрави и вдъхновени!

 

Проф. д-р Страшимир Цанов,
Ръководител на катедра „История и теория на литературата”
ШУ “Епископ Константин Преславски”