НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС – Шумен 2011

Тридесет и четвърто издание, посветено на 40-годишнината на Шуменския университет

През 2011 г. свои творби за участие в Конкурса изпращат над 100 участника в различните направления (поезия, проза, критика, книга), като академическото представителство е много широко: Софийски университет, Великотърновски университет, Пловдивски университет, Югозападен университет, НБУ, Русенски университет, Бургаски свободен университет, НАТФИЗ, УНСС, Технически университет – София, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Варна, Медицински университет – София, Стопанска академия – Свищов, Американски университет – Благоевград, БАН.

ЖУРИ – 2011 г.

 1.  ЛЮБЕН ДИЛОВ-СИН – сценарист, писател-сатирик, журналист, медиен предприемач и политик
 2. доц. ПЛАМЕН ДОЙНОВ – НБУ, поет, литературовед, член на Управителния съвет на Сдружението на българските писатели – участва в работата на журито с конферетни разговори от Берлин, където работи от две години.
 3. ВАЛЕРИ СТАНКОВ – поет, възпитаник на Шуменския университет, многогодишен лауреат на Студентския литературен конкурс в Шумен
 4. проф. ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ от Катедрата по история и теория на литературата към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет, един от основателите на литературния клуб “Боян Пенев” и Студентския литературен конкурс в Шумен
 5. доц. САВА СИВРИЕВ от Катедрата по история и теория на литературата към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет

ПРОГРАМА – 2011 г.

Четвъртък, 19 май

до 14.00 ч. – Пристигане и настаняване на участниците, Студентски общежития , бл. 4

14.30 ч. – Откриване, зала 309 – Ректорат

14.30 ч. – 16.30 ч. – ЧЕТЕНИЯ – Лично представяне на творби

16.30 ч. – 17.00 ч. – Кафе пауза

17.00 ч. – 18.30 ч. – ДИСКУСИЯ “Facebook – журналистика, литература и персонален имидж”, модератор: Любен Дилов-син

18.30 ч. – 20.00 ч. – Вечеря в стола на Ректората

20.00 ч. – Мис и мистър Шуменски университет – 2011, Дискотека “Колизеум”

Петък, 20 май

9.30 ч. – ДИСКУСИЯ, представяне на книгата на Иван Ненков “Там някъде отвъд”, зала 118 – Ректорат

11.00 ч. – 12.30 ч. – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК на Шуменския университет, НАГРАЖДАВАНЕ – Аулата на Ректората, зала 202

12.30 ч. – Коктейл на Ректора, зала 309

14.00 ч. – Отпътуване на участниците

НАГРАДИ – 2011 г.

В направление ПОЕЗИЯ

 • Първа награда 100 лв. – Анита Желева, СУ, Право
 • Втора награда 70 лв. – Николай Трайков, НБУ, програма Език и литература, IV курс
 • Поощрение 20 лв. – Лиляна Чернин (ВТУ), Семра Идриз (СА Свищов)

В направление БЕЛЕТРИСТИКА

 • Първа награда – не се присъжда
 • Втора награда 70 лв. – Елена Борисова, НБУ, програма Език и литература, IV курс
 • Трета награда 50 лв. – Ангел Иванов, СУ, журналистика, IV курс
 • Поощрения 20 лв. – Момчил Миланов, СУ

В направление КРИТИКА

 • Първа награда, наградата за критика “Боян Пенев” на Шуменския университет, 120 лв.– Елена Борисова, НБУ, програма Език и литература, IV курс
 • Втора награда 70 лв. – Вилия Моновска, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, специалност Тетрознание и театрален мениджмънт, I курс

За КНИГА

Наградата на Община Шумен 500 лв.
 • Мирослав Христов, СУ, магистратура “Изкуство и съвременност” за книгата му със стихове “Череша с гравитация”, издадена от издателство “АРС”, Благоевград през 2010 г.
Извън конкурса – СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за оригинален парахудожествен проект 100 лв.
 • Румен Кузов (Русенски университет, Маркетинг, втори курс) за “Русе – илюстрован гид в пощенски картички и документи”