НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС Шумен – 2021

Четиридесет и трето издание

21-23 май 2021 година

Организатори:

 • Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
 • Студентски съвет
 • Община Шумен

Разгледайте програмата на конкурса

Класиране

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

 • В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища
 • Личното присъствие (или присъствието на упълномощен представител) в Шумен е задължително. Участниците четат текстовете си пред публиката и журито.
 • Конкурсната програма включва три направления – поезия, белетристика и критика (публицистика и журналистика).
 • В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници).
 • В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака).
 • В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници. В раздела Публицистика и журналистика – до 3 текста с общ обем до 2 стандартни страници
 • Допуска се участие в различни жанрове.
 • Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2020 г./2021 г.
 • Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса: litkonkurs.shu.bg
 • Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса)
 • Краен срок за регистрация на участниците – 09 май 2021 г.
 • Наградите ще бъдат обявени на 23 май – след приключване на литературните четения и съпътстващата програма на конкурса в Шуменския университет.
 • Голямата награда на Конкурса е ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”.
 • Организаторите осигуряват безплатни нощувки за участниците.

НАГРАДИ

 • За ПОЕЗИЯ – първа награда 200 лв., втора награда 150 лева
 • За БЕЛЕТРИСТИКА – първа награда 200 лв., втора награда 150 лева
 • За КРИТИКА – Наградата “Боян Пенев” на Шуменския университет в размер на 200 лв., втора награда – 150 лева
 • За ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент – Голямата награда на Конкурса се осигурява от Община Шумен и е в размер на 1000 лв. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”.
 • Награда на публиката – 100 лева